Lairesse

Lairesse Eerstelijns: toezichthouding en levering medicatie ten behoeve van klinieken

De Lairesse apotheek heeft als toezichthoudend apotheek jarenlange expertise opgebouwd met privéklinieken, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en overige instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ’s) in Nederland. Speciaal voor de toezichthoudende activiteiten heeft Lairesse apotheek een aparte business unit opgericht, Lairesse Eerstelijns. Vanuit Lairesse Eerstelijns worden alle activiteiten met betrekking tot toezichthouding en levering van medicatie voor klinieken samengebundeld.

In samenwerking met een team van deskundigen heeft de apotheek een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de verantwoordelijkheden zorgvuldig zijn vastgelegd. De apotheek onderhoudt actief contact met onder andere de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), de zorgverzekeraars en instanties die toetsen op kwaliteitsnormen, ten behoeve van het opzetten en vastleggen van de veld norm ten aanzien van de geneesmiddelendistributie en de hygiëneprocedures binnen de kliniek.

Lairesse Eerstelijns versterkt en specialiseert haar farmaceutische dienstverlening op drie pijlers:

Patiënt empowerment

 • Patiënt heeft inzage in en regie over eigen medicatiedossier.
 • Medicatiebegeleiding op afstand en toch persoonlijk contact.
 • Waarborging privacy.

Medication management

 • Actueel Medicatie Overzicht aanlevering en beoordeling.
 • Farmaceutische ondersteuning bij pre-operatieve screening.
 • Efficiënte sturing op inkoop en logistieke processen.

Governance

 • KIWA-gecertificeerde farmaceutische toezichthouding op de kliniek.
 • Waarborging kwaliteit van zorg en efficiency.
 • Vereiste processen volledig geprotocolleerd en op maat gesneden.
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en begeleiding implementatie

Activiteiten Lairesse Eerstelijns

 • Medicatie leveren ten behoeve van de behandeling.
 • Medicatie leveren ten behoeve van de nazorg aan patiënten.
 • Begeleiden bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem ten behoeve van een wettelijk correct en kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelendistributie en steriliteit binnen de kliniek.
 • Uitvoeren van controles ten behoeve van het kwaliteitssysteem.
 • Opzetten van en deelnemen aan een geneesmiddelencommissie en formularium.
 • Scholingsactiviteiten ten behoeve van het kennisniveau van de medewerkers van de kliniek.
 • Begeleiden van inspectiebezoeken aan de kliniek.
 • Onderhouden van externe contacten, onder andere met de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de farmaceutische industrie.

Wat kan Lairesse Eerstelijns voor uw kliniek betekenen?

Laat nu uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op en kunnen wij met u nagaan wat Lairesse Eerstelijns voor uw kliniek kan betekenen.

Contact

Laat uw gegevens nu achter, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Lairesse apotheek

De Lairessestraat 40 HS

1071 PB Amsterdam

T 020 - 6621022

F 020 - 6713660